Výrobky

Topné kabely jsou v technologických linkách výrobních závodů zpravidla navrhovány podle maximální teploty, které budou vystaveny, a tepelnému výkonu, který je od topného kabelu požadován.

Následující tabulka znázorňuje vztah mezi teplotou a výkonem různých typů – samoregulačních topných kabelů, kabelů s konstatním výkonem a sériových odporových MI topných kabelů.

U samoregulačních topných kabelů můžete jejich délku libovolně krátit v závislosti na délce jednotlivých potrubních úseků a jsou bezpečné do teploty 250 °C a výkonu 150 W/m.

nejakej alt

Topné kabely s konstatním výkonem lze krátit přesně na délku potrubí, nebo jeho částí. Maximální výkon je 200 W/m a teplotní odolnost do 425 °C.

Sériové MI topné kabely jsou vyráběny na konečnou délku a není možné je zkracovat.