Podpora

Jak je zvykem u renomované společnosti, která nabízí rozsáhlý výrobní program v oblasti topných kabelů, jsme schopni zabezpečit všechny požadavky související s jejich používáním k plné spokojenosti zákazníků.

Konzultace

Nabízíme konzultaci a kompletní dozorování projektů od počátečního požadavku, přes průběžnou kontrolu až do konečného předání systému zákazníkovi.

Projektování

Všechny projektové práce jsou prováděny v souladu s ISO 9001:2008 certifikací. Využívání posledních verzí CAD, návrhových programů jsou v souladu s mezinárodními standardy včetně IEC, IEEE a CENELEC.

Návrhový program

Firma vlastní návrhový program na CD ROM, který kalkuluje požadavky na tepelný výkon a současně optimalizuje instalace výběrem nejvhodnějších typů topných kabelů včetně řídicího a monitorovacího systému.

Instalace

Kvalifikovaní odborníci jsou k dispozici k zajištění průběhu instalace v souladu se specifickým návrhem a místními i mezinárodními standardy.

Uvedení do provozu

Naši aplikační pracovníci zabezpečí konečnou kontrolu a testování kompletního systému dle projektu před konečným předáním zákazníkovi.

Projektové řízení

Projektový manažer zajistí hladký průběh a koordinaci celého projektu topných kabelů v návaznosti na ostatní činnosti.

Servis

Nabízíme pravidelné servisní roční prohlídky, které Vám zajistí, že navržený systém bude vždy v optimální provozní účinnosti a spolehlivosti.

Školení

Seznámíme Vás s vlastnostmi jednotlivých výrobků, ve spolupráci s Vámi navrhneme topný systém; jeho testování a údržbu přímou konzultací, anebo prostřednictvím spolupracujících společností.